Seznamte se s přehledem změn v 63. vydání manuálu IATA DGR, které nabývají účinnosti 1. ledna 2022.