Odpovědnost odesílatele

Odesílatelé nebezpečného zboží musí při podávání zásilky k letecké přepravě zajistit, že nebezpečné zboží je řádně klasifikováno, zabaleno, označeno, opatřeno štítky a deklarováno a že byly splněny všechny příslušné požadavky pro leteckou přepravu. Odesílatelé, kteří podávají zásilky nebezpečného zboží k letecké přepravě, musí být k tomu rovněž náležitě vyškoleni. Nebezpečné zboží může být podáváno k přepravě pouze spedičními společnostmi nebo leteckými dopravci.


Odesílání poštou

Neposílejte nebezpečné zboží poštou – dávat nebezpečné zboží do poštovních zásilek je nezákonné a extrémně nebezpečné.

V souladu s Úmluvou Světové poštovní unie (UPU), jejímž signatářem je i Česká pošta, je nebezpečné zboží pro přepravu v letecké poště zakázáno.


Varování

Před odesláním jakéhokoli produktu, který lze považovat za nebezpečné zboží, byste se měli nejprve poradit s příslušnou spedicí nebo leteckým dopravcem. Nedeklarování nebezpečného zboží může mít za následek udělení pokuty nebo uvěznění.