ICAO Doc 9284 obsahuje podrobné požadavky pro zajištění bezpečnosti letadla, posádky a cestujících před riziky spojenými s leteckou přepravou nebezpečného zboží.

Jaké změny jsou obsaženy ve vydání 2023-24?

  • Nové a revidované položky v seznamu nebezpečného zboží
  • Revidovaná “special provisions” A1 a A2, nové “special provisions” pro „Articles containing non-flammable and non-toxic gases, miscellaneous dangerous goods“   
  • Revidované požadavky na balení a dvě nové balicí instrukce