Seznamte se s přehledem změn v 65. vydání manuálu IATA DGR, které nabývají účinnosti 1. ledna 2024.