Mezinárodní standardy přepravy

Nebezpečné zboží se prostřednictvím letecké dopravy přepravuje po celém světě pravidelně a běžně. Aby bylo zajištěno, že neohrozí letadlo ani jeho cestující, jsou vytvořeny mezinárodní standardy, které každý stát, v souladu s ustanoveními Chicagské úmluvy, musí zavést do svých vnitrostátních právních předpisů. Tento systém zajišťuje státní kontrolu nad leteckou přepravou nebezpečného zboží a celosvětovou harmonizaci bezpečnostních standardů.

Novinky