Nebezpečné zboží jsou předměty nebo látky, které mohou ohrozit zdraví, bezpečnost, majetek a životní prostředí, když jsou přepravovány letecky. Patří sem zřejmé věci, jako jsou:

 • výbušniny
 • radioaktivní materiály
 • hořlaviny tekuté a pevné
 • hořlavé, nehořlavé a toxické plyny
 • oxidační látky a organické peroxidy
 • žíraviny, toxické a infekční látky
 • další nebezpečné látky jako např. magnetický materiál

I běžné věci mohou být nebezpečné

Mnoho běžných věcí používaných při každodenních činnostech se může při letecké přepravě stát nebezpečnými. Jsou to např.:

 • toaletní potřeby
 • aerosoly
 • domácí potřeby
 • opravářské soupravy
 • lithiové baterie
 • kempinkové a expediční vybavení
 • elektrická a elektronická zařízení a přístroje
 • sportovní vybavení
 • léčiva

V případě pochybností se zeptejte

Bezpečnost je odpovědností každého jednotlivce a nedeklarování nebezpečného zboží může mít za následek udělení pokuty nebo uvěznění. S dotazy ohledně nebezpečného zboží se obraťte na svého leteckého dopravce nebo personál letiště.