Cestujícím nebo posádce je zakázáno přepravovat nebezpečné zboží v/nebo jako příruční zavazadlo, zapsané zavazadlo anebo ho mít u sebe, pokud nebezpečné zboží není určeno pouze pro jejich osobní potřebu a povoleno v souladu s Technickými instrukcemi ICAO pro bezpečnou přepravu nebezpečného zboží letecky, tabulka 8-1 / Manuálem IATA pro přepravu nebezpečného zboží, tabulka 2.3.A.

Letečtí dopravci mohou být i více restriktivní než výše uvedené předpisy a proto je nutné být si vědom opatření konkrétního leteckého dopravce a dodržovat je.


Mohlo by vás zajímat