Během letecké dopravy v důsledku změny atmosférického tlaku, teploty a vibrací se některé věci mohou chovat nepředvídatelně a nebezpečně, což může vést k úniku, požáru, tvorbě toxických par, výbuchu atd.

Mohou to být běžné položky 

 • domácí potřeby jako jsou čisticí prostředky na trouby a odtoky, bělidla, lepidla, aerosoly, oleje, barvy, pesticidy a které mohou obsahovat složky splňující kritéria nebezpečného zboží, včetně hořlavých kapalin, oxidačních látek, organických peroxidů, toxických a korozivních látek atd.
 • zařízení napájená bateriemi mohou obsahovat mokré nebo lithiové baterie
 • kempinkové potřeby mohou obsahovat hořlavé plyny (butan, propan), hořlavé kapaliny (benzín) a hořlaviny pevné (zápalky) atd.
 • potápěčské vybavení může obsahovat tlakové láhve se stlačeným plynem, potápěčské lampy s vysokou intenzitou, které mohou při provozu na vzduchu generovat extrémně vysoké teplo
 • expediční vybavení může obsahovat výbušniny (světlice), hořlavé kapaliny (benzín), hořlavý plyn (propan) atd.
 • vybavení filmových štábů a jiných médií mohou obsahovat výbušniny – pyrotechnická zařízení, mokré baterie, lithiové baterie, palivo, předměty na výrobu tepla atd. 
 • zmrazené ovoce a zelenina mohou být obloženy suchým ledem (Carbon dioxide, solid – dry ice)
 • horkovzdušný balon může obsahovat lahve s hořlavými plyny, hasicí přístroje, baterie, spalovací motory atd.
 • přístroje mohou skrývat barometry, teploměry, manometry atd. obsahující rtuť (žíravou a toxickou)
 • opravářské sady mohou obsahovat organické peroxidy a hořlavá lepidla, barvy na bázi rozpouštědel, pryskyřice atd. 
 • sportovní vybavení může obsahovat lahve se stlačeným nebo zkapalněným plynem, lithiové baterie, propanové hořáky, hořlavé aerosoly atd. 
 • chemikálie na čištění bazénů mohou obsahovat okysličující a korozivní látky
 • boxy s nářadím mohou obsahovat výbušniny, stlačený plyn nebo aerosoly, hořlavé plyny, barvy, korozivní kapaliny, lithiové baterie atd. 
 • vakcíny mohou být baleny v suchém ledu (Carbon dioxide, solid – dry ice)

Elektrická a elektronická zařízení

Zařízení jako jsou telefony, notebooky, fotoaparáty obsahují baterie, které mohou být při nesprávném zabalení nebezpečné. Zjistěte více o tom, jak bezpečně cestovat s bateriemi:


Odpovědnost za věci zabalené do zavazadla

 • Je odpovědností každého zajistit, aby věci zabalené do zavazadla nepředstavovaly riziko pro něj ani pro ostatní cestující.
 • Obraťte se na leteckého dopravce, se kterým letíte, jeho vyškolený personál Vám pomůže s dotazem a sdělí  Vám, co můžete a co nemůžete mít na palubě.