ICAO Doc 9284 obsahuje podrobné požadavky pro zajištění bezpečnosti letadla, posádky a cestujících před riziky spojenými s leteckou přepravou nebezpečného zboží.

Jaké změny jsou obsaženy ve vydání 2021-22?

  • Nové položky v seznamu nebezpečného zboží
  • Revidovaná klasifikační kritéria pro infekční látky, radioaktivní materiály a žíraviny
  • Revidovaná “special provisions” pro lithiové baterie a látky nebezpečné životnímu prostředí
  • Revidované požadavky na balení a balicí instrukce
  • Objasnění odpovědnosti leteckého dopravce v oblasti řízení bezpečnosti
  • Revidovaná ustanovení pro nebezpečné zboží přepravované v zavazadlech cestujících nebo posádky
  • Revidovaná ustanovení týkající se výcviku zavádějící systém výcviku a hodnocení založený na kompetentnosti. Referenční dokument – “Guidance on a Competency-based Approach to Dangerous Goods Training and Assessment” (Doc 10147), bude brzy k dispozici v  ICAO Store.