Seznamte se s přehledem změn v 64. vydání manuálu IATA DGR, které nabývají účinnosti 1. ledna 2023.